Mantelzorgers in het zonnetje

Mantelzorgers in het zonnetje
Waarderingsactie Helmond voor mantelzorgers

Mantelzorgers van alle leeftijden worden in het zonnetje gezet voor hun inzet voor hulpbehoevende inwoners uit onze stad. De gemeente Helmond start daarvoor in september een waarderingsactie, in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg. Zorgt u als mantelzorger voor iemand in Helmond (ook als u buiten Helmond woont) die langdurig ziek is of een beperking heeft? Dan kunt u een mooie blijk van waardering aanvragen.

Volwassen mantelzorgers kunnen kiezen uit een cadeaubon ter waarde van € 70,00 of een geldbedrag.
Jonge mantelzorgers (tot 18 jaar) krijgen een cadeaubon ter waarde van € 40,00.

Aanvragen
Er staat een speciale uitknipbon in Weekkrant De Loop Helmond waarmee u als mantelzorger een cadeaubon of geldbedrag kunt aanvragen. Houd dat dus goed in de gaten! Dan wordt er ook meer bekend over de spelregels, de aanvraagformulieren, de soort cadeaubonnen en dergelijke.

U hoeft niet te wachten op de publicatie in de Traverse, want op 1 september staan de formulieren op onze website. Deze kunt u invullen en rechtstreeks mailen naar de LEVgroep of downloaden en opsturen. Papieren exemplaren liggen vanaf die datum bij de receptie van LEVgroep.

Keuze uit een bon of geldbedrag
Volwassen mantelzorgers kunnen kiezen uit een cadeaubon ter waarde van € 70,- of een geldbedrag. Jonge mantelzorgers (tot 18 jaar) kunnen alleen kiezen voor een cadeaubon ter waarde van € 40,-
In november worden de bonnen aan de mantelzorger overhandigd zodat zij persoonlijk bedankt worden. Kiest men voor een geldbedrag, dan moet de mantelzorger in november persoonlijk komen om eenmalig voor 2017 een document te ondertekenen. Alle mantelzorgers die een aanvraagformulier hebben ingevuld en die voldoen aan de criteria, ontvangen persoonlijk een brief met daarin de data voor ophalen cq ondertekening.

Wanneer ben je mantelzorger
Een mantelzorger is iemand die langdurig zorgt voor iemand met een ziekte of beperking. Het gaat hier om een sociale relatie tussen mensen bijv. ouders, kinderen, een goede buurvrouw, een vriendin waar je al lang bevriend mee bent etc.
Hier ligt ook het verschil met vrijwilligerswerk: als je vrijwilligerswerk doet, doe je dat vaak onder de vlag van een organisatie (Rode Kruis, De Zonnebloem, LEVgroep, ORO etc) Hier is dan sprake van vrijwilligerswerk en geen mantelzorg.
Vrijwilligers worden door organisaties op diverse manieren gewaardeerd. De waarderingsactie is juist bedoeld om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten.

Een ander verschil is dat je voor vrijwilligerswerk kiest. Je kunt ermee stoppen als je geen zin meer hebt. Bij mantelzorg ligt dit vaak anders. Kortom: voor vrijwilligerswerk kies je, mantelzorg overkomt je.

Voor meer informatie www.levgroep.nl

Met vragen kunt u bellen met Steunpunt Mantelzorg, tel: 0492-598989 of mail naar info@levgroep.nl o.v.v. Waarderingsactie.

Geef een reactie